DÂY CÁP

Tiến Phước

(0236) 3865 888 - 079 46 79 444

53 - 55 Triệu Nữ Vương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

ma ni bầu

ma ni bầu
ma ni bầu
Mô tả sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Thông tin sản phẩm:
Mã sản phẩm MNB

Product Code

Mã sản phẩm MNU

Product Code

                       MNB Ø 8                      MNU Ø 8
MNB  Ø 10 MNU   Ø 10
MNB  Ø 12 MNU   Ø 12
MNB  Ø 14 MNU   Ø 14
MNB  Ø 16 MNU   Ø 16
MNB  Ø 18 MNU   Ø 18
MNB  Ø 20 MNU   Ø 20
MNB  Ø 22 MNU   Ø 22
MNB  Ø 25 MNU   Ø 25
MNB  Ø 28 MNU   Ø 28

Sản phẩm khác